پایگاه خبری رولاین همیشه آنلاین

رولاین بروزترین پایگاه خبری آنلاین با ظاهری کاربرپسند با امکانات ویژه

افراد رو لاین: 12 نفر
به رولاین خوش آمدید.
اوقات شرعی شهرهای ایران، محاسبه اذان به افق شهرهای کشور
نرخ و قیمت طلا، ارز و سکه بطور زنده و لحظه ای در بازار ایران و جهاناعلام اسامی پذیرفته شدگان کنکور کاردانی فنی حرفه ای سال 91
به این مطلب چه امتیازی میدهید؟

اعلام اسامی پذیرفته شدگان کنکور کاردانی فنی حرفه ای سال 91

به گزارش رولاین، نتایج کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت سنجش به آدرس www.sanjesh.org و وارد نمودن شماره داوطلبی و مشخصات فردی و یا شماره پرونده و رمز، نتیجه کنکور کاردانی فنی حرفه ای را مشاهده و دریافت نمایند.

 

اطلاعیه منتشر شده در خصوص زمان بندی ثبت نام، مدارک مورد نیاز جهت پذیرش و میزان شهریه:

باحمد و سپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوي موفقيت براي خواهران‌ و برادران‌ عزيزي‌ كه‌ در آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) سال‌ 1391 پذيرفته‌ شده‌اند، بدين وسيله توجه پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي تحصيلي متمركز و معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز تربيت‌بدني و علوم ورزشي و هنر‌هاي تجسمي (نقاشي) و گرافيك را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد.

الف‌ - پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌هاي‌ متمرکز :
1-   كليه‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ متمركز ضرورت دارد  با رعايت‌ موارد ذيل‌ منحصراً در يكي از روزهاي يكشنبه مورخ 9/7/91 (الف تا ز)، دوشنبه مورخ 10/7/91 (س تا ق) و سه‌شنبه مورخ 11/7/91 (ك تا ي) با در دست ‌‌داشتن ‌‌مدارك‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند «ج» اين‌ اطلاعيه‌ براي‌ ثبت‌‌نام‌ به‌ محل‌ قبولي‌ خود مراجعه‌ نمايند. بديهي است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
تبصره: پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشكده تربيت دبير فني و حرفه‌اي دختران تهران (دكتر شريعتي) مي‌بايست براساس حرف اول نام‌ خانوادگي منحصراً در يكي از روزهاي يكشنبه مورخ 9/7/91 (الف تا س) و دوشنبه مورخ 10/7/91 (ش تا ي) با دردست ‌‌داشتن ‌‌مدارك‌‌ لازم‌، براي‌ ثبت‌ نام‌ مراجعه‌ نمايند.
2-    پذيرفته‌ شدگان‌ هريك‌ از كد رشته‌ محلهاي‌ اعلام‌ شده‌ ضرورت‌ دارد با توجه‌ به‌ نشاني و آدرس مؤسسات مندرج در صفحات‌ 52 تا 61 دفترچه‌راهنماي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) سال‌ 1391، نسبت‌ به‌ شناسايي‌ مؤسسه محل‌ قبولي‌ اقدام ‌و در يكي از روزهاي فوق الذكر با دردست داشتن مدارك لازم براي ثبت نام به مؤسسه ذيربط خود مراجعه نمايند.
3-   دانش‌آموزاني‌ كه‌ در آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) سال‌ 1391در رديف پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي كه ظرفيت آن براي نيمسال اول مي‌باشد قرار گرفته‌اند، به‌ شرطي‌ مجاز به‌ثبت‌نام‌ درمؤسسه محل قبولي خود خواهند بود كه‌ كليه واحد‌هاي درسي‌ دوره ‌سه‌ ساله‌ ، كارورزي و كارآموزي خود را در رشته‌ مربوط حداكثر تا پايان شهريورماه‌ 1391 با موفقيت‌ طي‌ كرده‌ باشند و يا داراي ديپلم نظام قديم (دوره چهارساله) باشند.
تبصره: در صورتی که کد رشته قبولی آنها درهر دو نيمسال (اول – دوم) ويا فقط در نيمسال دوم پذيرش داشته باشد و تا پایان دی ماه سال 1391 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصيلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر بشوند، اجازه ثبت نام در نيمسال دوم را خواهند يافت و در غیر اینصورت قبولی آنان ملغی مي‌باشد.
تذكر مهم: چنانچه پذيرفته‌شده‌اي بدون اخذ مدرك ديپلم تا تاريخ مقرر براساس توضيحات فوق در موسسه محل قبولي ثبت‌نام و مشغول به تحصبل گردد، تبعات ناشي از آن مستقيماً به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
 
اصلاحات دفترچهراهنماي آزمون:
1-   بر اساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري ميزان شهريه  ثابت و متغير براي  دانشجويان ورودي سال تحصيلي 92-91  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي به شرح ذيل اصلاح گرديد.
 
جدول شهريه ثابت و متغير دوره نوبت دوم (شبانه) آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي براي پذيرفته‌شدگان سال تحصيلي 92-1391
شهريه ثابت
براي هر نيمسال
تحصيلي
شهريه متغير دروس
عمومي
پايه نظري
اصلي و تخصصي (نظري)
عملي، آزمايشگاهي و كارگاهي عملي
با ساعات اجراي معين در هفته
در صورت وجود در برنامه آموزشي (هرواحد)
كارآموزي يا كارورزي
پايان‌نامه
يا پروژه
2 ساعت
3 ساعت
4 ساعت
632/500
63/250
103/500
126/500
189/750
241/500
287/500
201/250
402/500
 
جدول شهريت ثابت هر نيمسال تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي براي سال تحصيلي 92-1391
مقطع تحصيلي
گروه آموزشي
علوم انساني
علوم پايه
فني مهندسي
كشاورزي و منابع طبيعي
هنر
كارداني
1/328/250
1/391/500
1/771/000
1/518/000
1/707/750
 
 
جدول شهريه متغير هر واحد درسي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي براي پذيرفته‌شدگان سال تحصيلي 92-1391
رشته‌ها
نوع درس
عمومي
پايه نظري
اصلي و تخصصي (نظري)
نظري ـ عملي
عملي، آزمايشگاهي و كارگاهي عملي
با ساعات اجراي معين در هفته
در صورت وجود در برنامه آموزشي (هرواحد)
2 ساعت
3 ساعت
كارورزي
پروژه
فني مهندسي و هنر
88/550
123/050
158/700
178/250
253/000
278/300
266/800
316/250
ساير رشته‌ها
140/300
 
ج - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان
1-   اصل‌‌مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جديد دريكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يافني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تاپايان‌ شهريورماه‌ 1391.
2-     اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌ قديم‌ ( هنرستان‌ ) مبني‌ بر گذراندن‌ كليه‌ دروس‌چهارساله.
3-     اصل‌ شناسنامه‌ و دوبرگ‌ فتوكپي‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن.‌
4-     6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري.
5-     فيش پستي درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي.
6-   داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ راكه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند 3-2 مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) سال‌ 1391مشخص‌ كند، ارائه‌ نمايند.
7-     كساني كه با سهميه ايثارگران در آزمون پذيرفته‌شده‌اند بايد برابر ضوابط مربوط به استفاده از سهميه‌هاي مذكور به شرح ذيل اقدام نمايند.
   معرفي‌نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (سازمان بسيج مستضعفين) و يا اداره كل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از روساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد( كه تا قبل از ترم دوم ازطريق ارگانهاي ذيربط به مؤسسات ذيربط ارسال خواهد شد)، داوطلب باتوجه به ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه آن در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين‌نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي‌باشد.
 
توضيح بسيار مهم :
داوطلبانيكه با استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران پذيرفته ‌شده‌اند در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با‌تاييد سهميه‌ثبت‌نامي‌خويش‌نمي‌باشند و ملاك عمل‌براي ثبت‌نام از آنان همان عنوان درج‌شده در ليستهاي ارسالي ازسوي اين‌سازمان مي‌باشد.
 
د - معرفي‌شدگان  چند برابر  ظرفيت ‌ رشته‌‌هاي  نيمه‌متمركز  تربيت‌ بدني‌ و علوم‌ ورزشي،  هنرهاي تجسمي (نقاشي)  و  گرافيك
1-   آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ به جاي كد رشته قبولي آنان كد 9999 درج گرديده جزو معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌‌‌هاي تربيت‌بدني‌ و علوم‌ورزشي، هنرهاي تجسمي (نقاشي) و گرافيكهستند كه لازم است براي اطلاع از زمان و مكان برگزاري آزمون علمي و يا عملي هر يك از رشته‌هاي نيمه‌متمركز مذكور به اطلاعيه‌هاي اين سازمان در سايت اينترنتي سازمان و نشريه‌هاي پيك سنجش در روزهاي دوشنبه مورخ 3/8/91 و 10/8/91 مراجعه نمايند.
 
پایان/

دیدگاه ها:

يكشنبه، 9 مهر ماه، 1391
نام: سحر
[ارسال جوابیه]
سلام من در کنکور کاردانی 91 شرکت کردم الانم بدبختانه تمام مدارک ثبت نامی را گم کرده ام دانشگاه غیرانتفاعی هم ثبت نام نکردم ممنون میشم تاریخ تکمیل ظرفیت غیر انتفاعی ارومیه رو اعلام کنید ثبت نام کنم خیلی خیلی خخخخخ ممنون میشم
_________
پاسخ:تاریخ تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
جوابیه ها:
چهارشنبه، 20 دي ماه، 1391
نام: قادری
[ارسال جوابیه]
میاد ایشالا
سه شنبه، 11 مهر ماه، 1391
نام: محمد رضا
[ارسال جوابیه]
مدارکم را گم کردم واسه دیدن نتایج کاردانی حالا باید چکار کنم؟
_________
پاسخ:با در دست داشتن اصل شناسنامه عكسدار يا كارت ملي با مراجعه به نمايندگان سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌هاي رفع نقص در تهران و شهرستانها نسبت به دريافت اطلاعات خود اقدام نمایید.
شنبه، 15 مهر ماه، 1391
نام: میلادایشانی
[ارسال جوابیه]
شماره اخر شماره پرونده ای را بلد نیستم
جمعه، 10 آذر ماه، 1391
نام: مهسا
[ارسال جوابیه]
سلام چرا از نتایج آزمون عملی کاردانی فنی 91 خبری نیست!!!!!!!!!!!! ؟
جمعه، 24 آذر ماه، 1391
نام: سحر
[ارسال جوابیه]
سلام پس نتايج آزمون عملي كارداني كي اعلام ميشه؟؟؟؟
جمعه، 1 دي ماه، 1391
نام: مژده
[ارسال جوابیه]
پس کی نتیجه آزمون عملی کاردانی اعلام میشه؟؟؟
جمعه، 1 دي ماه، 1391
نام: کتی
[ارسال جوابیه]
سلام کی ج نهایی کاردانی گرافیک میاد
جوابیه ها:
چهارشنبه، 27 دي ماه، 1391
نام: سمانه
[ارسال جوابیه]
چرا خبر کنکور گرافیکو نمیدن مردم دیگه
جمعه، 1 دي ماه، 1391
نام: زهرا
[ارسال جوابیه]
سلام خسته نباشید چرا سایت سنجش باز نمیشه
شنبه، 2 دي ماه، 1391
نام: زهرا
[ارسال جوابیه]
سلام.حداقل یه تاریخ بگید بدونیم نتایج آزمون عملی گرافیک کی اعلام میشه.ممنون.................
شنبه، 2 دي ماه، 1391
نام: مریم
[ارسال جوابیه]
سلام پس چرا از ازمون عملی گرافیک خبری نیست؟:
سه شنبه، 5 دي ماه، 1391
نام: اعظم
[ارسال جوابیه]
کی نتایج آزمون عملی و قبول شدگان اعلام میشود؟
سه شنبه، 5 دي ماه، 1391
نام: صدف
[ارسال جوابیه]
جواب کنکور عملی گرافیک کی میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
چهارشنبه، 6 دي ماه، 1391
نام: مهسا
[ارسال جوابیه]
میشه لطفا بگین جواب ازمون عملی گرافیک کی میاد؟
جوابیه ها:
دوشنبه، 2 بهمن ماه، 1391
نام: مهناز
[ارسال جوابیه]
سلام جواب ازمون عملي گرافيك گي مياد؟
چهارشنبه، 6 دي ماه، 1391
نام: نسرین
[ارسال جوابیه]
سلام یکییییییییییییییییییییییییییییی بگه این جواب ازمون عملی گرافیک کی میاد؟خسته شدم از بس تو سایت سنجش رفتم تقریبی بگین
پنجشنبه، 7 دي ماه، 1391
نام: رضا
[ارسال جوابیه]
دوستان کاردانی، توجه بکنید یکی از برنامه های مهم سازمان آموزش کشور بالا بردن آستانه ی تحمل دوستان هنرستانی و کاردانی هست. همونطور که در برگزاری کنکور زجر کشی هست (تنها برای کاردانی ها) در اعلام نتایج هم همینطوره. صبور باشید و حرص و جوش نزنید. ریلکس باشید
جمعه، 8 دي ماه، 1391
نام: نيلوفر
[ارسال جوابیه]
سلام تو رو خدا يكي بگه نتايج ازمون عملي كي مياد
شنبه، 9 دي ماه، 1391
نام: کامران
[ارسال جوابیه]
بابا ما داریم کمکم منصرف میشیم از اینکه بریم دانشگاه جواب آزمون عملی پس کی میاد
يكشنبه، 10 دي ماه، 1391
نام: مرجان. بابل
[ارسال جوابیه]
خوشم میاد از رو نمیریم و با اینکه هیچکی جوابمونو نمیده تا آخرین قطره ی خون واستادیم! آخه چی بگم من! میدونی دمای خونم رو چنده؟! شکرت خداجونی!
__________
اطلاعیه های سازمان سنجش اطلاع رسانی میشود. در این باره اطلاعیه ای همچنان منتشر نشده لذا صبور باشید.
سه شنبه، 12 دي ماه، 1391
نام: علی عشقی
[ارسال جوابیه]
سلام نتایج ازمون عملی کاردانی فنی تربیت بدنی رو اعلام میکنین یابیام...؟؟
پنجشنبه، 14 دي ماه، 1391
نام: رومينا
[ارسال جوابیه]
سلام خواهش ميكنم بگين كي ..............مياد چرا آدمو تو كف ميزاريد واسه يه جواب....هاااا
جمعه، 22 دي ماه، 1391
نام: نگار
[ارسال جوابیه]
سلام پس نیجه ما نیمه متمرکز ها کی میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهمن؟
دوشنبه، 25 دي ماه، 1391
نام: سودابه از اصفهان
[ارسال جوابیه]
بابا آبرومون رفت!!!!!!!!!!!!! کی جواب کنکور گرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافیییییییییییییییییییییییییییک کی میاد؟فک وفامیل ودوست وآشنا مسخرررررررررررررررررررررررررررررررررره مون کردن بابا برای دلخوشیمون یه تاریخ الکی بگید
شنبه، 23 دي ماه، 1391
نام: رومينا
[ارسال جوابیه]
سلام به همگي اينا كه جواب نميدن من ميگم كي مياد تا آخر دي مياد فوقش نيومد ميزاريم سال بعد
جمعه، 22 دي ماه، 1391
نام: علي بچه ي سعدي
[ارسال جوابیه]
سالهاست دارد از امتحانه عمليه گرافيك ميگذرد و هيچكس نميداند جوابه ازمونه عمليه ان كي مياد اي خدا پير و چروكيده شديم كسي بهمون نگفت بابا(
سه شنبه، 19 دي ماه، 1391
نام: رضا
[ارسال جوابیه]
جواب کنکور عملی کی میاد.از رفتن به دانشگاه دارم منصرف میشم
پنجشنبه، 21 دي ماه، 1391
نام: سانی
[ارسال جوابیه]
خیلی سایت مزخرفی دارین.اصلا اطلاعت ب روز ندارید باید بزنید که چه زمانی نتایج ازمون اون کسایی که امتحان عملی داد میاد.ب روز باشید حیفه واقعا....
دوشنبه، 18 دي ماه، 1391
نام: ماهزر
[ارسال جوابیه]
سلام توروخدا میشه بگین نتایج ازمون عملی گرافیک کی میاد
سه شنبه، 19 دي ماه، 1391
نام: محبوبه
[ارسال جوابیه]
أهههههههههههههه خب بگید دیگ کی جواب آزمونمون میاد دیگ انگشتی برام نمونده ک کلید موسا بزنم میگی یا بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
يكشنبه، 17 دي ماه، 1391
نام: شهرزاد
[ارسال جوابیه]
سلام خسته نباشید... پس کی اعلام نتایج میکنین ملت چشم انتظازن
يكشنبه، 17 دي ماه، 1391
نام: پریسا
[ارسال جوابیه]
خدا وکیلی کی جواب کنکور عملی رشته نقاشی میاد لااقل تو سایت بزنید کی میخواد بیاد با ما بدبخت ها این کارو نکنید
دوشنبه، 25 دي ماه، 1391
نام: سوسن
[ارسال جوابیه]
نتایج آزمون عملی گرافیک کی میاد؟؟
دوشنبه، 25 دي ماه، 1391
نام: khargooshe_1368@yahoo.com
[ارسال جوابیه]
نتایج آزمون عملی گرافیک کی میاااااااد ؟چرا کسی جواب نمیده
دوشنبه، 25 دي ماه، 1391
نام: مائده
[ارسال جوابیه]
ترو خدا بگید چه تاریخی جواب ازمون عملیامون میاد دارم دیووووووووووووووووووونه میشم
چهارشنبه، 27 دي ماه، 1391
نام: ساسان
[ارسال جوابیه]
از یاسوج کی نتایج رشته گرافیک میاد خواهش میکنم یکی جوابموبده
پنجشنبه، 28 دي ماه، 1391
نام: هستي
[ارسال جوابیه]
بابا ملت گناه دارن بگيد ديگه كي جواب گرافيك مياد
پنجشنبه، 28 دي ماه، 1391
نام: سحر
[ارسال جوابیه]
اشكالي نداره بچه ها صبور باشيد وقتي ميام تو اين سايت خيلي ناراحتم اما بقيه رو كه ميبينم روحيه ميگيرم از دبير سابقم ميپرسم كي نتايج مياد؟؟؟ ميگه يه روز از روزاي بهمن آخه اينم شد جواااااااااااااااااب.
پنجشنبه، 28 دي ماه، 1391
نام: زهرا
[ارسال جوابیه]
جواب بدین. بخدا جک واستون ننوشتیم که فقط بخونینو بخندین. جواب کنکورمون کی میاد..
جمعه، 29 دي ماه، 1391
نام: نرگس
[ارسال جوابیه]
من که دق مرگ شدم حداقل اگه جوابا اومد به خانواده یک خبر بدید
جمعه، 29 دي ماه، 1391
نام: شکوفه
[ارسال جوابیه]
پارسال 25 بهمن جواب اومد اينا چه ميدووونن جواب کى مياد آخه هى ميپرسين که چى؟
__________
تشکر از شما کاربر محترم بابت این اطلاع رسانی به دوستانتان.
شنبه، 30 دي ماه، 1391
نام: لیدا
[ارسال جوابیه]
شنبه، 30 دي ماه، 1391
نام: ستایش
[ارسال جوابیه]
واااااااااااااااااااااااااااااااااااااای پس کی جواب این کنکور لعنتی میاد خواهش میکنم یه تاریخ بگید آبرومون تو فامیل رفت دیگه صبرم تموم شد بابا خواهش کی میاد دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يكشنبه، 1 بهمن ماه، 1391
نام: انیس
[ارسال جوابیه]
شکوفه جون پارسال نتایج 25 دی اومد نه بهمن؟ اگه بهمن میاد پس کلاسا کی شروع میشه؟ما اگه می خواستیم انقد معطل شیم که می رفتیم چهارم
يكشنبه، 1 بهمن ماه، 1391
نام: هاننیه
[ارسال جوابیه]
پس جواب کی میاد
دوشنبه، 2 بهمن ماه، 1391
نام: یکتا
[ارسال جوابیه]
پارسال 25 بهمن اومد دندون رو جیگر بذاریم تا23 روزدیگه.
دوشنبه، 2 بهمن ماه، 1391
نام: نیلوفر
[ارسال جوابیه]
به خدا دارید شورشو در میارید پس کی نتایج میاد بابا خسته شدم ااااااااااااااااااااااااه
دوشنبه، 2 بهمن ماه، 1391
نام: بهاره2
[ارسال جوابیه]
اگه قبول نشده باشم دخلتونو میارم.چون عذاب کشیدم تو این مدت.حالا قبول نشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه زود جواب میدادین عذاب نمیکشیدم با شما هم کاری نداشتم. پس دعا کنین.
دوشنبه، 2 بهمن ماه، 1391
نام: بهاره2
[ارسال جوابیه]
فک و فامیل ب من میگن ترک تحصیل کردی. ب خدا آبروم رفته.... بگین دیگه.
سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391
نام: نسترن
[ارسال جوابیه]
فقط کارتون عذاب دادن ملته
سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391
نام: فریال
[ارسال جوابیه]
سلام به بچهای گرافیک خدا به هممون صبر بده
سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391
نام: شكوفه
[ارسال جوابیه]
عزيزان پارسال 25بهمن ج اومد نه 25دي!هر چند اولين سالي بود ك انقد دير ج ميدادن اما تا جايي كه من اطلاع دارم هميشه ١0بهمن به بعد ج ميومد...به هر حال بايد صبرمونو تقويت كنيم چون گرافيك يني سختي يني شب بيدار موندن يني وقت نداشته باشي با دوستات بري بيرون يني هيشكي دركت نكنه يني 2مرحله كنكور يني معطل شدن ...تا ارشد همين بساطه!!!آخرشم به يكي ميگي گرافيك خوندم ميگه يني نقاشي ميكشين؟
سه شنبه، 3 بهمن ماه، 1391
نام: لیدا
[ارسال جوابیه]
چررررررررررررررا هیچکس جوابی نمیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خب یه تاریخ درست به ما بدین نه از اون که سر جلسه امتحان عملی گفتین 27 28 ابان نتایجتونو میدن نه از این که امروز 3بهمن حتی یه تاریخم به ما نمیگین!!!!!؟؟؟؟
چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1391
نام: صدف
[ارسال جوابیه]
چرا جواب تربیت بدنی نمیاااااااااااااااااااااااااااااااادددددددد؟خسته شدددددددددددددددددممممممممممممممم.
چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1391
نام: نجمه
[ارسال جوابیه]
سلام بچه های عزیزکادانی.ایناعادتشونه پارسالم از10بهمن ب بعدنتایجوزدن.اخه پیام گوریامگه کین ک تمام سایت سجش شده پیام گور خسته شدیم نتایجوبزنین دیگ.این کاراباروحیه ما هنرمنداجوردرنمیادا.
چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1391
نام: فریال
[ارسال جوابیه]
شکوفه جان شما خودت پارسال امتحان دادی قبول نشدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1391
نام: مونا
[ارسال جوابیه]
میشه لطفا بگین جواب ازمون عملی گرافیک کی میاد؟ ؟؟؟؟؟
چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1391
نام: مریم
[ارسال جوابیه]
بچه ها بخدا دانشگاه هیچ خبری نیست انقدر خودتونو عذاب ندین من پارسال شرکت کرده بودم نتایج اخر بهمن اومده بود. موفق باشید
چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1391
نام: شكوفه
[ارسال جوابیه]
نه عزيزم اين اطلاعاتو از دبيرا و دوستام كه پارسال امتحان دادن گرفتم پارسال همه چي بي برنامه بود!يني ميخوام بگم بچه هاي پارسال از ما بدبخت تر بودن!!!من هر چي زنگ ميزنم سازمان سنجش كسي جوابمو نميده...شماها نميتونين حضوري مراجعه كنين؟!
چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1391
نام: محمد مهدی
[ارسال جوابیه]
خیلی بدین تمام موهای سرم سفید شد خب جوابو بدین دیگه
پنجشنبه، 5 بهمن ماه، 1391
نام: نیلوفر
[ارسال جوابیه]
مردم به خدا (خیلی نامردین پس چرا نتایجو نمددین
چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1391
نام: نجمه
[ارسال جوابیه]
4بهمن شدا........................................بترکین
جمعه، 6 بهمن ماه، 1391
نام: سحر
[ارسال جوابیه]
ماکه رفتیم خوندیم وخرج کردیم وبی خوابی کشیدیم آخرشم تموم شد حالا هم بیکار می چرخیم میگیم کاش اصلا نخونده بودیم زیاد شور نزنید آخرش میاد نشدم نشدبا اونایی که خوندن فرقی ندارین
جمعه، 6 بهمن ماه، 1391
نام: ...
[ارسال جوابیه]
6بهمن شد ولی خبری از نتایج نیس....حداقل یه تاریخ بگین
شنبه، 7 بهمن ماه، 1391
نام: اصغر
[ارسال جوابیه]
کی جواب آزمون تربیت بدنی میاد ؟خستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته شدیم دیگهj
يكشنبه، 8 بهمن ماه، 1391
نام: من و خدا
[ارسال جوابیه]
گرااافیک کی میاد اهههههه
يكشنبه، 8 بهمن ماه، 1391
نام: بيتا
[ارسال جوابیه]
سلام به دوستان .من از چندتا از كسايي كه سال90 كنكور فني دادن پرسيدم گفتن كه 23 بهمن اعلام ميشه واقعا ادم نااميد ميشه از كنكور فني ولي بازم خدابزرگه شايد امسال زودتر از 23 اعلام شد موفق باشيد .
يكشنبه، 8 بهمن ماه، 1391
نام: منم
[ارسال جوابیه]
کی میا اهههههههه لعنتی
يكشنبه، 8 بهمن ماه، 1391
نام: اتوسا
[ارسال جوابیه]
سلام تورا خدا ج ازمون هنرهای تجسمی اعلام کنید به خدا تو فامیل همه مسخره ام میکنند توراخدا زودتر اعلام کنید
سه شنبه، 10 بهمن ماه، 1391
نام: لیدا
[ارسال جوابیه]
به خدااااااااااااااا کشتین خودتونو با این نتایج دادنتون نکنه خوابتون برده؟ یا اصلا برگه هارو گم کردین؟ یعنی یه نتیجه دادن اینقدر سخته؟ خوب میتونین جواب رشته های نظری رو بدین ! بعد واسه ما این قدر طووووووووووووولش میدین بابا انصافم خووووووووب چیزیه؟؟؟!!!!!!!!
دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391
نام: شمیم
[ارسال جوابیه]
جواب کنکور کاردانی تربیت بدنی کی میاد لطفاجواب دهید
دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391
نام: فرزانه
[ارسال جوابیه]
سلام کی ج کنکورعملی گرافیک میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ج بدین دیگه خسته شدیم اه ه ه ه ه ه
دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391
نام: منم
[ارسال جوابیه]
گیرمون اوردن خبری نیست ازازمون گرافیک سرکاریم بچه ها
چهارشنبه، 11 بهمن ماه، 1391
نام: سحر..
[ارسال جوابیه]
بابا این جواب گرافیک چی شد پس بگید تورو خدا
چهارشنبه، 11 بهمن ماه، 1391
نام: منم
[ارسال جوابیه]
من زنگ زدم شبکه خبرگفتم شماها هم زنگ بزنید شاید کاری کردن برای گرافیکیها
پنجشنبه، 12 بهمن ماه، 1391
نام: شكوفه
[ارسال جوابیه]
بچه هااااااااااا جواب ١5م ميااااااااد: تو سايت اعلام كردن...جوابارو گرفتين بياين اينجا بگين كجا قبول شدين
پنجشنبه، 12 بهمن ماه، 1391
نام: منم
[ارسال جوابیه]
شنیدم 15 بهمن میاد
پنجشنبه، 12 بهمن ماه، 1391
نام: مژگان
[ارسال جوابیه]
پس کی جواب نهایی گرافیکهارو میدید خسته شدیم دیگه نمی خوایم بریم دانشگاه خوبه ه ه ه ه ه ه ه ه
جمعه، 13 بهمن ماه، 1391
نام: تینا
[ارسال جوابیه]
خدا یا ....دیگه خسته شدم از انتظار لعنتی ... هر چی شد فقط بیاد جوابا فقط زودتر بیاد .
جمعه، 13 بهمن ماه، 1391
نام: منم
[ارسال جوابیه]
15 یا16 روسایت میذارن
شنبه، 14 بهمن ماه، 1391
نام: نيلوفر
[ارسال جوابیه]
واي فردا نتايج مياد اي كاش قبول شده باشم
يكشنبه، 15 بهمن ماه، 1391
نام: سوسن
[ارسال جوابیه]
سلام بچه ها بلاخره امروز نتایج میدن ولی کی میدونه ساعت چند از ساعت 5:40 من بیدارم هنوز از نتایج خبری نیست............جوووووووووووووووواااااب لطفاااا
يكشنبه، 15 بهمن ماه، 1391
نام: sima
[ارسال جوابیه]
ازقرارمعلوم امروزم نتیجه هانمیاد
يكشنبه، 15 بهمن ماه، 1391
نام: ----اا
[ارسال جوابیه]
چی شد گرفتید ؟
يكشنبه، 15 بهمن ماه، 1391
نام: منم
[ارسال جوابیه]
قزوین قبول شدم دارلفنون کی اونجا قبول شده بگه لطفا؟
يكشنبه، 15 بهمن ماه، 1391
نام: شكوفه
[ارسال جوابیه]
تهران شريعتي قبول شدم...)
__________
ان شاء الله که موفق باشید.
يكشنبه، 15 بهمن ماه، 1391
نام: مژده
[ارسال جوابیه]
15شد و هنوز هم جواب نیومده.وااااااااای مردیم به خدا!از بس جواب مردم و دادیم ک کم کم داریم راهی تیمارستان میشیم
يكشنبه، 15 بهمن ماه، 1391
نام: لیدا
[ارسال جوابیه]
اخیششش بالاخره جواااابا اومد مردییییم از انتظار
دوشنبه، 16 بهمن ماه، 1391
نام: فاطیما
[ارسال جوابیه]
بچه ها کی قزوین دانشگاه دارالفنون قبول شده من اونجا قبول شدم
دوشنبه، 16 بهمن ماه، 1391
نام: نیلوفر
[ارسال جوابیه]
اخ جون من قبول شدم خیلی خوشهالم
دوشنبه، 16 بهمن ماه، 1391
نام: شكوفه
[ارسال جوابیه]
Taaaaaaaabriiiiiiiiiik
جمعه، 20 بهمن ماه، 1391
نام: محمد
[ارسال جوابیه]
کی شهیدبهشتی کرج قبول شده. دوست میخوام
جمعه، 27 بهمن ماه، 1391
نام: مهتاب
[ارسال جوابیه]
منم شهرکرد قبول شدم هووووووووووووورا.کی اونجا قبول شده؟
شنبه، 28 بهمن ماه، 1391
نام: کورش
[ارسال جوابیه]
چراکسی جواب منا نمیده؟ بچه های اصفهان هیچکدومشون شهرکردقبول نشدن؟من تنهام...
يكشنبه، 27 مرداد ماه، 1392
نام: فريده
[ارسال جوابیه]
تاريخ آزمون عملي گرافيك سال 92 رو بگيد....ممنون
شنبه، 9 شهريور ماه، 1392
نام: سام
[ارسال جوابیه]
سلام کی جواب نتایج کنکور کاردانی 92 میاد
چهارشنبه، 20 شهريور ماه، 1392
نام: محيا
[ارسال جوابیه]
سلام فك كنم 21شهريور جوابش بياد.
سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392
نام: YAS
[ارسال جوابیه]
خیلی ممنون اززحماتتون.
يكشنبه، 28 مهر ماه، 1392
نام: مهساقلیزاده
[ارسال جوابیه]
همه چی عالیه بووووووس
 
نام (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
Copyright © 2012 ROLINE.IR, All rights reserved. Powered by phpnuke.ir
کلیه حقوق متعلق به رولاین است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی شده توسط رضا تیلور mey_reza[at]yahoo.com | RezaT@ylor